de Sousa Silva, L. D. J., Costa Pinheiro, J. O., dos Santos, E. M., da Costa, J. I., & Meneghetti, G. A. (2019). O cooperativismo como instrumento para a autonomia de comunidades rurais da Amazônia: a experiência dos agricultores extrativistas do municipio de Lábrea, AM. Boletín De La Asociación Internacional De Derecho Cooperativo, (55), 199-226. https://doi.org/10.18543/baidc-55-2019pp199-226