DIVAR GARTEIZ-AURRECOA, J. Crisis Económica, Cooperativismo e Innovación. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, n. 43, p. 193-214, 31 dic. 2009.