Gadea Soler, E. (2010) «Crisis e intercooperación: las cooperativas de segundo o ulterior grado como instrumento de colaboración empresarial», Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, (44), pp. 251-262. doi: 10.18543/baidc-44-2010pp251-262.