Estado legal y tendencias de desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito en el derecho polaco y su cumplimiento de las normas WOCCU y los principios cooperativos internacionales

  • Dominik Bierecki National Association of Cooperative Savings and Credit Unions; Cooperative Research Institute
Palabras clave: empresa cooperativa, supervisión de cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, Polonia

Resumen

El artículo presenta el resumen de la historia de las cooperativas de ahorro y crédito en Polonia, el estado legal de las cooperativas de ahorro y crédito en la legislación polaca y el estado legal de las cooperativas de ahorro y crédito como la Sociedad Cooperativa Europea (SCE). Las conclusiones derivadas de estos análisis se comparan con los estándares del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y el contenido de los Principios Cooperativos Internacionales. Además, el artículo analiza el entorno legal, la actitud del gobierno y las tendencias de desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito en Polonia. Como conclusión, se presentan los postulados de lege ferenda sobre la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito en Polonia. Las cooperativas de ahorro y crédito en Polonia realizan actividades comerciales sin fines de lucro solo con sus miembros con reserva para mediar en contratos específicos en el mercado financiero que también pueden llevarse a cabo con no miembros. La actividad de las cooperativas de crédito está sujeta a la supervisión de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (FSA). Por lo tanto, la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito se caracteriza por la dualidad del régimen legal del derecho privado y administrativo. Sin embargo, en ciertos campos de actividad de las cooperativas de ahorro y crédito, la supervisión de la FSA, realizada bajo un régimen legal administrativo, plantea dudas justificadas sobre el principio de autonomía cooperativa, ya que la FSA tiene la autoridad de imponer órdenes y prohibiciones específicas a las cooperativas de de ahorro y crédito.

Recibido: 06 septiembre 2019
Aceptado: 21 febrero 2020
Publicación en línea: 01 abril 2020

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Dominik Bierecki, National Association of Cooperative Savings and Credit Unions; Cooperative Research Institute
Dr. iuris, attorney

Citas

ADAMUS, RAFAŁ. 2019. “Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.” In Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, edited by Piotr Zakrzewski and Dominik Bierecki, 23-44. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

AMMIRATO, PIERO. 2018. The Growth of Italian Cooperatives. Innovation, Resilience and Social Responsibility. New York – London: Taylor & Francis.

BA´TIZ-LAZO, BERNARDO and MARK BILLINGS. 2012. “New perspectives on not-for-profit financial institutions: Organizational form, performance and governance.” Business History 54, no. 3: 309-324. http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2011.638480.

BIERECKI, DOMINIK. 2013. Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

BIERECKI, DOMINIK. 2017. Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

BIERECKI, DOMINIK. 2019. “Zbycie udziału w spółdzielni rolników.” Pieniądze i Więź, no. 1: 80-94.

CHMIELEWSKI, ZYGMUNT. 1936. Podręcznik spółdzielczości. Warsaw: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

CIOCH, HENRYK. 2009. Zarys prawa spółdzielczego. Warsaw: Wolter Kluwer.

CRACOGNA, DANTE, ANTONIO FICI and HAGEN HENRY, ed. 2013. International Handbook of Cooperative Law. Berlin – Heidelberg: Springer.

DUDA, DARIUSZ. 2018. “Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.” Prawo i Więź, no. 1: 50-61.

DZIERŻANOWSKI, JÓZEF. 1938. Ustawa o spółdzielniach. Rozporządzenie o własności lokali. Warsaw: Księgarnia Wydawnictw Prawniczych Mariana Gintera.

EMMONDS, WILLIAM and FRANK A. SCHMID. 1999. “Credit Unions and the Common Bond.” Federal Reserve Bank of St. Louis Review 81, no. 5: 41-64.

FAJARDO, GEMMA, ANTONI FICI, HAGEN HENRY, DAVID HEIZ, DEOLINDA MEIRA, HANS-H. MÜNKER and IAN SNAITH. 2017. Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National Reports, Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.

FRIDMAN, GERALD HENRY LOUIS. 1967. „Freedom of Contract.” Ottawa Law Review 2:1: 1-22.

GROCHOWSKI, MATEUSZ. 2017. Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli. Warsaw: C.H. Beck.

GROCHOWSKI, MATEUSZ. 2018. Wymogi formalne w umowach konsumenckich. Warsaw: C.H. Beck.

GRZYBOWSKI, STEFAN. 1985. “Stosunek cywilnoprawny”. In System prawa cywilnego. Część ogólna 1, edited by Stefan Grzybowski, 177-214. Wroclaw – Warsaw – Cracow – Lodz: Ossolineum.

GUINNANE, TIMOTHY W. and SUSAN MARTI´NEZ-RODRI´GUEZ. 2011. “Cooperatives Before Cooperative Law: Business Law and Cooperatives in Spain, 1869 – 1931.” Revista de Historia Económica – Journal of lberian and Latin American Economic History 29, no. 1: 67–93. https://doi.org/10.1017/S0212610911000012.

HAUSER, ROMAN. 2010. “Stosunek administracyjny”. In System Prawa Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego 1, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 193-212. Warsaw: C.H. Beck.

HENRY, HAGEN. 2012. Guidelines for Cooperative Legislation. Geneva: International Labour Organization.

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE. 2019. “Rules and by-laws”. Accessed August 31, 2019. https://www.ica.coop/en/about-us/our-structure/alliance-rules-and-laws.

JEDLIŃSKI, ADAM. 2002. Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Warsaw: Wydawnictwo prawnicze LexisNexis.

JEDLIŃSKI, ADAM. 2014. “Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego.” Zeszyty Senackie, no. 22: 9–19.

KOBER, ROUVEN. 2010. “Das „investierende Mitglied“ – Wer und vor allem was steckt dahinter?.” Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 60, no. 1: 37–49. https://doi.org/10.1515/zfgg-2010-0105.

KORNILAKIS, ANGELOS. 2017. “Report form Greece: The New Law on Social Enterprises in Greece.” European Company Law Journal 14, no. 5: 206-210.

KURIMOTO, AKIRA, JEAN-FRANCOIS DRAPERI, JEAN-LUIS BANCEL, SONJA NOVKOVIC, MERVYN WILSON, LINDA SHAW, EMILY LIPPOLD CHENEY AND DANTE CRACOGNA. 2015. Guidance Notes to the Co–operative Principles, Brussels: International Cooperative Alliance.

MIĆOVIĆ, MIODRAG. 2017. “The Legal Nature and the Framework for Cooperative Activities.” Economics of Agriculture 64, no. 3: 1205–1218. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1703205M.

Model Law for Credit Unions. 2015. Madison, WI: World Council of Credit Unions.

MÜNKER, HANS-H. 2016. Ten Lectures on Cooperative Law. Zurich: LIT Verlag.

PAPADOPOULOS, THOMAS. 2010. EU Law and the Harmonization of Takeovers in the Internal Market. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

PEEL, EDWIN and G. H. TREITEL. 2007. The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.

PIETRZYKOWSKI, KRZYSZTOF. 1990. Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

PIETRZYKOWSKI, KRZYSZTOF. 2012. “Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej”. In System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe 4, edited by Edward Gniewek, 269–458. Warsaw: C.H. Beck.

RADWAŃSKI, ZBIGNIEW. 1977. Teoria umów. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SAFJAN, MAREK. 2012. “Pojęcie i systematyka prawa prywatnego”. In System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna 1, edited by Marek Safjan, 31 – 76. Warsaw: C.H. Beck.

SHAFFER, JACK. 1999. Historical Dictionary of the Cooperative Movement. Lanham, Maryland – Toronto – Plymouth, UK: The Scarecrow Press.

SKOCZEK, JACEK. 2013. Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo – kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

STELMACHOWSKI, ANDRZEJ. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego, Warsaw: Wydawnictwa prawnicze PWN.

SUCHOŃ, ANETA. 2015. “Wpływ polityki i prawa Unii Europejskiej na rozwój spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich.” Przegląd Prawa Rolnego, no. 1: 95–120. https://doi.org/10.14746/ ppr.2015.16.1.5.

SZUMAŃSKI, ANDRZEJ. 2008. “Spółdzielnia europejska z perspektywy polskiego prawa spółek.” In Spółdzielnia europejska – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, edited by Adam Piechowski, 25–48. Warsaw: Krajowa Rada Spółdzielcza.

WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS. 2013. “Statistical Report.” Accessed August 29, 2019. https://www.woccu.org/documents/2013_Statis- tical_Report.

WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS. 2017. “Statistical Report.” Accessed August 29, 2019. https://www.woccu.org/documents/2017_Statistical_Report-Revised_Nov_2018.

WRZOŁEK – ROMAŃCZUK, MAŁGORZATA. 2003. “Rozporządzenie w sprawie statutu dla spółdzielni europejskiej (europejskiego zrzeszenia spółdzielczego). Council Regulation on the Statute for a European Cooperative Society – SCE.” Zeszyty Naukowe Warszawiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, no. 27: 23–47.

ZAKRZEWSKI, PIOTR et. al. 2014. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Komentarz. Warsaw: C. H. Beck.

ZAKRZEWSKI, PIOTR. 2002. “Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach XX wieku.” Studia z prawa wyznaniowego 5: 155–170.

ZAKRZEWSKI, PIOTR. 2018. “Legalna definicja spółdzielni”. In Państwo – Konstytucja – Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, 525–547. Warsaw: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego.

ZALCEWICZ, ANNA. 2013. “Unie kredytowe w państwach Unii Europejskiej jako wyraz funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego – kazus polski, czyli o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w świetle konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego.” Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, no. 1–2: 33–45.

Publicado
2020-04-01
Cómo citar
Bierecki, Dominik. 2020. «Estado Legal Y Tendencias De Desarrollo De Las Cooperativas De Ahorro Y crédito En El Derecho Polaco Y Su Cumplimiento De Las Normas WOCCU Y Los Principios Cooperativos Internacionales». Boletín De La Asociación Internacional De Derecho Cooperativo, n.º 56 (abril), 19-45. https://doi.org/10.18543/baidc-56-2020pp19-45.
Sección
Artículos