Causa de contratos y resoluciones de asambleas generales en el derecho cooperativo polaco

Palabras clave: causa, actos cooperativos, resolución de asambleas generales, participación económica de los socios

Resumen

El artículo tiene como objetivo presentar las manifestaciones de la causa de los contratos y las resoluciones de las asambleas generales en el derecho cooperativo polaco. El requisito de una causa válida de contratos y resoluciones es uno de los principios fundamentales del derecho privado polaco. Según este principio, los incrementos de las partes (adquisición de bienes o derechos) deben tener una causa (finalidad) válida. De lo contrario, la parte está obligada a devolver el incremento. Dado que las cooperativas son personas jurídicas reguladas por el derecho privado, este principio se aplica plenamente a sus acciones legales, incluidas las transacciones cooperativas (actos cooperativos). Este principio también se aplica a los incrementos proporcionados por los miembros a la cooperativa. Por tanto, el fundamento del capital de la cooperativa y la participación económica de los socios depende del cumplimiento del requisito de causa válida.

Recibido: 14 diciembre 2020
Aceptado: 06 abril 2021

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Dominik Bierecki, National Association of Cooperative Savings and Credit Unions; Cooperative Research Institute

Dr. iuris, attorney-at-law

Citas

AYNÈS, LAURENT. 2017. “The Content of Contracts: Prestation, Object but No Longer la Cause?” In The Code Napoléon Rewritten. French Contract Law after the 2016 Reforms, edited by Joh Cartwright and Simon Whittaker, 137-143. Oxford – Portland, Oregon: Hart Publishing.

BIERECKI, DOMINIK. 2017. Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

BIERECKI, DOMINIK. 2019. “The De Lege Ferenda Propositions Regarding the Membership in the Cooperative in Poland”. Prawo i Więź, no. 3: 29-53. https://doi.org/10.36128/priw.vi3

BIERECKI, DOMINIK. 2019. “Zbycie udziału w spółdzielni rolników.” Pieniądze i Więź, no. 1: 80-94.

BIERECKI, DOMINIK. 2020. «Estado legal y tendencias de desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito en el derecho polaco y su cumplimiento de las normas WOCCU y los principios cooperativos internacionales». Boletín De La Asociación Internacional De Derecho Cooperativo, n.º 56 (abril), 19-45. https://doi.org/10.18543/baidc-56-2020pp19-45.

BREMKAMP, TILL. 2008. Causa. Der Zweck als Grundpfeiler des Privatrechts. Berlin: Duncker & Humblot.

CZACHÓRSKI, WITOLD. 1952. Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

DROZD, EDWARD. 1974. Przeniesienie własności nieruchomości. Cracow: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

GOŁACZYŃSKI, JACEK. 2017. “Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie z uwzględnieniem nieruchomości.” In Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, edited by Andrzej Jakubecki, Jan Mojak and Jacek Widło, 13-37. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

GRZYBOWSKI, STEFAN. 1985. “Czynności prawne. Zasady ogólne”. In System prawa cywilnego. Część ogólna 1, 503-511, edited by Stefan Grzybowski. Wrocław – Warsaw – Crakow – Gdańsk – Łódź: Ossolineum and Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

GUTOWSKI, MACIEJ. 2012. Nieważność czynności prawnej. Warsaw: C. H. Beck.

LORENZEN, ERNEST G. 1919. “Causa and Consideration in the Law of Contracts.” Yale Law Journal, vol. XXVIII, no. 7.

PIETRZYKOWSKI, KRZYSZTOF.1990. Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

PIETRZYKOWSKI, KRZYSZTOF. 2012. “Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej”. In System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe 4, edited by Edward Gniewek, 269-458. Warsaw: C.H. Beck.

PYZIAK-SZAFNICKA, MAŁGORZATA. 1996. Uznanie długu. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

RADWAŃSKI, ZBIGNIEW. 1977. Teoria umów. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

RADWAŃSKI, ZBIGNIEW. 2008. “Rodzaje czynności prawnych.” In System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna 2, edited by Zbigniew Radwański, 173-222. Warsaw: C. H. Beck.

ROWAN, SOLÈNE. 2017. “The new French law of contract.” International and Comparative Law Quarterly, vol. 66, no. 4: 805-831. https://doi.org/10.1017/S0020589317000252

SADOWSKI, KORNEL. 2014. “The Abstraction Principle and the Separation Principle in German Law.” Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, no. 4: 237-243.

SMYCZYŃSKI, TADEUSZ. 1961. “Zagadnienie czynności prawnych abstrakcyjnych w projekcie kodeksu cywilnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 4: 45-50.

SZLĘZAK, ANDRZEJ. 1995. “Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomośzi.” Rejent, no. 5: 111-130.

SZPUNAR, ADAM. 1997. Zabezpieczenia osobiste wierzytelności. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze “Lex”.

VAN KĘDZIERSKI, DAWID. 2018. “Geneza zasad ochrony wierzycieli spółek kapitałowych.” Transformacje Prawa Prywatnego, no. 1: 5-52.

VAN VLIET, LARS. 2003. “Iusta Causa Traditionis and its History in European Private Law”, European Review of Private Law, no. 3: 342-378.

VAN VLIET, LARS. 2017. “Transfer of Property Inter Vivos.” In Comparative Property Law: Global Perspectives, Research Handbooks in Comparative Law series, edited by Michele Graziadei and Lionel Smith, 148-170. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

WILHELM, JAN. 2009. Kapitalgesellschaftsrecht. Berlin: De Gruyter.

WOLTER, ALEKSANDER, JERZY IGNATOWICZ and KRZYSZTOF STEFANIUK. 2001. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warsaw: LexisNexis.

ZAKRZEWSKI, PIOTR et. al. 2014. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Komentarz. Warsaw: C. H. Beck.

ZIMMERMANN, REINHARD. 1996. The Law of Obligations. Roman Fundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press.

Publicado
2021-05-12
Cómo citar
Bierecki, Dominik. 2021. «Causa De Contratos Y Resoluciones De Asambleas Generales En El Derecho Cooperativo Polaco». Boletín De La Asociación Internacional De Derecho Cooperativo, n.º 58 (mayo), 19-34. https://doi.org/10.18543/baidc-58-2021pp19-34.
Sección
Artículos